Zasadnicze różnice między publicznymi a prywatnymi domami opieki dla seniorów

Większością miejsc dla seniorów w ośrodkach pogodnej starości wciąż dysponują jednostki publiczne prowadzone lub współprowadzone przez samorządy. Jednak od pewnego czasu liczba łóżek w ośrodkach prywatnych rośnie wręcz lawinowo i w najbliższych latach zrówna się z możliwościami państwa i administracji lokalnej. Ta tendencja bardzo poprawiła sytuację osób starszych wymagających opieki, jednak przed wyborem odpowiedniej placówki warto poznać różnice w funkcjonowaniu ośrodków prywatnych i samorządowych.

Łatwiejsza droga do prywatnego ośrodka

Uzyskanie miejsca w domu pomocy społecznej wiąże się z trudną i długotrwałą procedurą. Przede wszystkim należy najpierw zdobyć skierowanie do ośrodka, co związane jest z czasochłonnym gromadzeniem dokumentacji medycznej, opinii środowiskowych i innych dokumentów. Jednak nawet ich skompletowanie nie daje automatycznie miejsca w ośrodku. Miejsc jest tak mało w porównaniu do potrzeb, że czasami na przyjęcie czeka się nawet kilka lat.

Na szczęście zdecydowanie lepiej sytuacja wygląda w prywatnych domach seniora. Tu możliwe jest nawet przyjęcie od razu – bez badań, opinii i skierowania. Decyduje zawarta umowa i oczywiście dostępność miejsc. Ta różnica w procedurze przyjmowania wynika z poziomu opłat, które w DPS-ach są dużo niższe i w związku z tym ich usługi są łatwiej dostępne dla osób z niższymi dochodami. Senior oddaje tam do 70% emerytury lub renty, a resztę dopłaca rodzina, choć możliwe są także ulgi, a nawet całkowita refundacja kosztów w wypadku trudnej sytuacji materialnej. W prywatnych ośrodkach opieki miesięczna opłata zaczyna się od poziomu 2-3 tys. zł w zależności od jakości usług.

Prywatne ośrodki stosują też dużo elastyczniejszą politykę przyjęć – mogą np. zająć się seniorem na określony czas: kilka tygodni czy kilka miesięcy. Natomiast w DPS-ach zasadą jest przyjmowanie seniorów bezterminowo. Miejsca są tu zbyt poszukiwane i osoba, która chciałaby je opuścić, może mieć potem problem z szybkim powtórnym przyjęciem.

DPS-y są większymi placówkami

W prywatnych ośrodkach oferta jest bardzo zróżnicowana, zarówno pod względem warunków mieszkaniowych czy jakości medycznej opieki nad seniorem, jak i dodatkowych usług świadczonych klientom. Łatwiej więc można dobrać placówkę odpowiadającą oczekiwaniom osób starszych. Natomiast w samorządowych domach pomocy społecznej podopieczni muszą godzić się na istniejące warunki i sami do nich dopasować.

Taką podstawową różnicą jest wielkość ośrodka opieki. Według danych statystycznych publiczne DPS-y są dużymi jednostkami, w których mieszka średnio około stu osób w podeszłym wieku. Natomiast prywatne domy seniora są bardziej kameralne. Z reguły to ośrodki dysponujące 30-50 miejscami.