Kto wchodzi w skład personelu prywatnych domów opieki?

Zorganizowana opieka nad osobami starszymi w domach seniora wymaga bliskiej współpracy szeregu osób z różnych profesji. Opiekunowie i reszta zespołu muszą wykazywać się fachową wiedzą i doświadczeniem, ale nie mniej ważne są także odpowiednie cechy ich charakterów. Mają one ogromne znaczenie nie tylko dla samopoczucia i komfortu podopiecznych, ale również dla właściwego współdziałania całego zespołu ośrodka opieki.

Kompetencje personelu i bieżące działanie prywatnych domów opieki nad osobami starszymi podlegają stałej kontroli urzędników państwowych. Już otwarcie ośrodka odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej właściwego wojewody, który kontroluje przedtem między innymi fachowe przygotowanie personelu do sprawowania opieki nad seniorami, w tym osobami niepełnosprawnymi i dotkniętymi poważnymi chorobami. Urzędowy nadzór trwa przez cały czas funkcjonowania placówek.

Doświadczeni opiekunowie osób starszych

Podstawą każdego zespołu domu seniora są opiekunowie osób starszych. To oni mają stały, całodobowy kontakt z podopiecznymi i pomagają im we wszystkich sprawach codziennych. Muszą wykonywać czynności pielęgnacyjne, realizować zalecenia lekarskie, wspierać aktywność seniorów. Bliski, codzienny kontakt rodzi często silną emocjonalną więź między pracownikami placówek, a osobami, którymi się troskliwie zajmują.

Przepisy od 1 stycznia 2020 r. precyzyjnie regulują, kto może pełnić funkcje opiekuna w domach spokojnej starości. Mogą być to osoby, które mają potwierdzone kwalifikacje:

  • lekarza,
  • pielęgniarki,
  • ratownika medycznego,
  • opiekuna w domu pomocy społecznej,
  • opiekuna osoby starszej,
  • asystenta osoby niepełnosprawnej,
  • opiekuna środowiskowego,
  • opiekuna medycznego.

Ośrodki mogą także zatrudniać na tym stanowisku osoby z udokumentowanym co najmniej dwuletnim doświadczeniem zawodowym w świadczeniu usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku oraz ukończone szkolenie udzielania pierwszej pomocy.

Lekarze, rehabilitanci, psychologowie

Wszyscy podopieczni domów spokojniej starości w mniejszym lub w większym stopniu borykają się z problemami zdrowotnymi, a stała medyczna opieka nad seniorem jest jedną z ich podstawowych potrzeb. Dlatego każda placówka ma w swoich zespołach lub blisko współpracuje z lekarzami, psychologami czy rehabilitantami.

Wizyty lekarskie mogą odbywać się na terenie ośrodka lub personel może pomagać seniorom w dotarciu do specjalistów w przychodniach czy szpitalach. Ważna jest jednak bliska współpraca lekarzy z opiekunami, którzy powinni pilnować, aby pacjent realizował zalecenia medyczne.

Każdy senior potrzebuje aktywności ruchowej i zajęć rehabilitacyjnych. Dlatego domy opieki społecznej często zatrudniają w swoich zespołach rehabilitantów lub sprowadzają specjalistów zewnętrznych na grupowe lub indywidualne sesje. Zdarza się także, że opiekunowie mają przynajmniej podstawowe kwalifikacje w tej dziedzinie i są w stanie pomagać swoim podopiecznym. Ważne jest również, aby placówki dysponowały odpowiednimi pomieszczeniami i wyposażeniem umożliwiającym zajęcia na odpowiednim poziomie.

Coraz lepiej w ostatnich latach ośrodki dbają o równowagę psychiczną swoich podopiecznych. Ten element zdrowie był do niedawna często zaniedbywany. Niestety depresje i zaburzenia emocjonalne dotykają bardzo wielu seniorów. Dlatego domy opieki coraz częściej utrzymują bezpośredni kontakt lub wręcz zatrudniają psychologów. Najlepsze efekty przynoszą terapie indywidualne, ale w miejscach takich jak domy seniora, także zajęcia grupowe przynoszą bardzo dobre efekty.

Kuchnia, personel pomocniczy

Ważnym elementem codziennego życia w ośrodku pomocy społecznej są sprawy żywieniowe. Zapewnienie posiłków jest podstawowym obowiązkiem każdej placówki. Seniorzy mają często specyficzne wymagania związane z koniecznymi dietami zaleconymi przez lekarzy, więc najlepszym rozwiązanie jest prowadzenie własnej kuchni z doświadczonym personelem. Jednak nowoczesne ośrodki czasem rezygnują z tego elementu i zamawiają katering zewnętrzny.

Specyfika domów seniora wymaga także szczególnych predyspozycji od personelu pomocniczego. Emocjonalne relacje ze stałymi mieszkańcami są na porządku dziennym, dlatego również pracownicy administracji czy personel sprzątający powinni cechować się wysoką kulturą i taktownością w codziennym zachowaniu.

Predyspozycje zawodowe

Oprócz kryteriów zawodowych osoby zajmujące się seniorami powinny wyróżniać się specyficznymi predyspozycjami, pozytywnym nastawieniem, a nawet odpowiednimi cechami fizycznymi. Pracownicy ośrodków jesieni życia muszą być osobami wrażliwymi, delikatnymi, cierpliwymi i tolerancyjnymi. Ważnymi cechami charakterów są także opanowanie, odporność na stres i silna psychika.

Opiekunowie i osoby bezpośrednio zajmujące się wspieraniem seniorów muszą być sprawni fizycznie, silni i zdrowi. Codzienna praca wiąże się często z dużym wysiłkiem fizycznym i wymaga sporo energii. Praca z osobami starszymi jest także zajęciem bardzo odpowiedzialnym i ważny jest w niej każdy element, dlatego pracownicy muszą dobrze organizować swój czas, być spostrzegawczy, samodzielni i zaradni.