Jakiej codziennej opieki wymagają seniorzy?

Wiele osób starszych radzi sobie samodzielnie bardzo dobrze. Średnia oczekiwana życia w zdrowiu w Polsce wciąż się wydłuża i wynosi obecnie dla kobiet ok. 63 lata i ok. 60 lat dla mężczyzn. Nie każda dolegliwość oznacza też, że pielęgniarska opieka nad osobą starszą jest konieczna. Jednak wraz ze wzrostem długości życia, coraz więcej osób potrzebuje pomocy, a część z nich nie jest w stanie funkcjonować samodzielnie.

Osoby starsze cenią samodzielność

Rodzina lub opiekunowie w ośrodkach opieki powinni jak najdłużej i w możliwie największym stopniu pozwalać seniorom na samodzielność. Z biegiem czasu będą oni wykonywać czynności wymagające coraz mniej wysiłku, ale ważne jest, by osoby starsze były aktywne. Nawet jeśli zwykła wizyta w toalecie sprawia im trudności i zajmuje coraz więcej czasu, warto pozwalać seniorom na ten wysiłek. Niezależność przy wykonywaniu codziennych zajęć ma ogromne znaczenie psychologiczne, ale też dobrze wpływa na ogólną sprawność organizmu.

Niezmiernie ważne jest stworzenie dla seniorów odpowiednich warunków. Samodzielny pokój w domu czy ośrodku jest doskonałym wyborem, choć wiele osób starszych ceni sobie kilkuosobowe sale w domach spokojnej starości i bliskie kontakty towarzyskie. Łazienka i sypialnia powinny mieć zamontowane na stałe elementy ułatwiające wstawanie i utrzymywanie równowagi. Ważne jest też, aby chory miał możliwość szybkiego podniesienia alarmu w sytuacji kryzysowej. Profesjonalne ośrodki opieki są zawsze do tego przygotowane, ale w warunkach domowych należy zadbać np. o sprawny telefon komórkowy.

Wsparcie specjalistów dla osób starszych

Opiekunowie nie mogą zaniedbywać obowiązków związanych z opieką medyczną – muszą pilnować wizyt u lekarzy, dawkować zapisane lekarstwa i umożliwiać przestrzeganie diety. Ważna jest prosta, codzienna rehabilitacja, którą zalecają specjaliści. Czasem wystarczy, jeśli opiekun pomoże stworzyć warunki do ćwiczeń, czasem powinien wziąć w nich czynny udział.

Najbardziej wyczerpująca jest opieka nad osobami unieruchomionymi w łóżkach. Należy zadbać w takich przypadkach o skuteczną profilaktykę antyodleżynową – stosowanie odpowiednich preparatów czy masaże. Dobrym rozwiązaniem problemu odleżyn jest wstawienie do pokoju specjalnego łóżka z materacem antyodleżynowym. Nie można zaniedbać spraw związanych z higieną.

Opiekunowie domowi muszą realnie oceniać swoje możliwości. Jeśli obowiązki ich przerastają, warto skorzystać z pomocy zewnętrznej – pielęgniarki środowiskowej czy profesjonalnego rehabilitanta. Często jednak najlepszym wyjściem jest umieszczenie seniora w specjalistycznym ośrodku opieki całodobowej.