Jakie są najczęstsze powody umieszczenia osób starszych w domach opieki?

Bywa, że o przeprowadzce do domu seniora przesądza dramatyczne wydarzenie – wypadek czy nagłe pogorszenie jego stanu zdrowia. Przeniesienie do miejsca z całodobową opieką nad osobami starszymi jest w takich sytuacjach sprawą naturalną. Jednak najczęściej na podjęcie takiej decyzji jest więcej czasu i warto dokładnie przeanalizować sytuację w gronie rodziny i bliskich.

Warunki mieszkaniowe a potrzeby seniorów

Na taką decyzję wpływają najczęściej złe warunki mieszkaniowe. Osoby starsze zasługują na życie w przyzwoitym standardzie, którego rodzina czasem nie jest w stanie im zapewnić. Dzielenie jednego pokoju z dzieckiem czy wnukiem może być na co dzień bardzo trudne dla seniora. Mieszkanie w ośrodku opieki w dwu- lub trzyosobowym pokoju z osobami w podobnym wieku będzie dużo lepszym rozwiązaniem. Seniorzy zwykle czują się swobodniej w takim towarzystwie, łatwiej im dzielić się doświadczeniami czy znaleźć tematy do rozmów.

Stała opieka medyczna w ośrodku

Równie często przyczyną przeniesienia seniora do ośrodka jest nieradzenie sobie członków rodziny ze spełnianiem wszystkich potrzeb chorych krewnych. Opieka medyczna nad osobami starszymi może wymagać stosowania specjalistycznych urządzeń, ale przede wszystkim niezbędne jest wsparcie wykwalifikowanego personelu: lekarzy, pielęgniarek, rehabilitantów. Nawet najbardziej kochająca rodzina może nie sprostać wymaganiom, które stawia walka z chorobą.

Czasami w takich sytuacjach dobrym rozwiązaniem jest przeniesienie bliskiej osoby do ośrodka na określony czas. Pozwala to odpocząć rodzinie, nabrać sił czy nawet poradzić sobie z wypaleniem. W tym czasie odpowiednia opieka nad seniorem jest zapewniona, a zmiana środowiska może wpłynąć korzystnie na jego ogólne samopoczucie. Czasem obie strony dostrzegają zalety podjęcia takiego kroku i chwilowy pobyt w ośrodku zmienia się w stały.

Niezależnie od przyczyn, decyzję o umieszczeniu w domu spokojnej starości należy dobrze przemyśleć, przedyskutować z innymi członkami rodziny, a jeśli to możliwe, także z samym seniorem. Czasem to właśnie osoba starsza inicjuje rozmowę na ten temat. W takiej sytuacji bliscy powinni podejść do sprawy ze zrozumieniem.