Jakie kwalifikacje muszą posiadać opiekunowie zajmujący się seniorami?

Troskliwa opieka nad osobami starszymi wymaga od opiekunów i opiekunek przede wszystkim przyjaznego nastawienia i pełnego zaangażowania. W tym zawodzie indywidualne cechy charakteru mają wyjątkowe znaczenie i są bardzo cenione zarówno przez pracodawców, jak i podopiecznych. Jednak empatia, zrozumienie czy cierpliwość powinny być jednocześnie wzmocnione przynajmniej podstawową wiedzą fachową na temat problemów, z jakimi borykają się seniorzy.

Zawód opiekuna osób starszych jest coraz bardziej poszukiwaną i cenioną profesją. Wraz ze starzeniem się naszego społeczeństwa rośnie zapotrzebowanie na osoby gotowe wspierać lub wręcz brać odpowiedzialność za codzienne życie seniorów. Jednak mimo że coraz więcej chętnych zgłasza się do tego zawodu, to ich liczba wciąż jest niewystarczająca. W 2018 r. w naszym kraju brakowało około 20 tysięcy kandydatów do pracy w ośrodkach spokojnej starości i w prywatnych domach. Sytuację w branży pogarszają jeszcze liczne wyjazdy specjalistów do pracy za granicą, gdzie mogą liczyć na dużo wyższe zarobki niż w Polsce.

Opiekun osób starszych – praca dla cierpliwych

Stały brak chętnych do tej pracy i rosnąca liczba rodzin szukających pomocy powodują, że na zatrudnienie w tej profesji może liczyć w zasadzie każdy, jednak nie każdy do tego się nadaje. W pierwszej kolejności kandydaci myślący o profesjonalnej opiece nad osobami starszymi powinni wyróżniać się odpowiednimi cechami charakteru. Trudności dotyczące różnych rodzajów pomocy, stały kontakt z osobami uzależnionymi od wsparcia innych oraz częste napięcie psychiczne związane z pracą wymagają od opiekunów:

 • empatii w kontaktach z podopiecznymi;
 • równowagi psychicznej i emocjonalnej;
 • łatwości w nawiązywaniu kontaktów;
 • tolerancji i wyrozumiałości;
 • wrażliwości estetycznej;
 • uważności i spostrzegawczości;
 • wytrwałości i cierpliwości;
 • odpowiedzialności i sumienności w wykonywaniu obowiązków.

Brak tych cech utrudnia właściwe realizowanie obowiązków – nie łatwo w tej pracy odnaleźć się osobom niecierpliwym czy z trudem nawiązującym kontakty. Jeśli dochodzą do tego np. wady wymowy, gorsza sprawność fizyczna czy problemy psychiczne, to mogą one uniemożliwić podołanie wymagającym obowiązkom związanym z tą profesją.

Wsparcie seniorów w drobnych czynnościach

Rodziny osób starszych bardzo często poszukują opiekunów czy opiekunek na własną rękę. W wielu przypadkach ograniczają poszukiwania do grona znajomych i osób polecanych. Jeśli w grę wchodzi pomoc seniorom w drobnych czynnościach codziennych, dotrzymywanie towarzystwa czy dbanie o podstawowe bezpieczeństwo to z reguły powierza się te obowiązki osobom bez wykształcenia kierunkowego, a nawet bez większego doświadczenia. Są to jednak bardzo często racjonalne decyzje i dopóki kondycja seniorów jest w miarę dobra, o wiele ważniejsze niż zdobyte dyplomy są cechy charakteru opiekuna.

Podobnymi kryteriami kierują się także profesjonalne agencje, które poszukują kandydatów do pracy za granicą. W tym przypadku kluczowa jest jednak znajomość języka obcego. Szczególnie poszukiwane są także osoby posiadające prawo jazdy, bo dodatkowa mobilność pozwala na powierzenie im wielu obowiązków związanych z prowadzeniem domu.

Oczywiście wykształcenie związane tematycznie ze sprawowaniem opieki podnosi wartość kandydata. Ceniona jest zawodowa znajomość psychologii, pedagogiki czy fizjoterapii. Szczególnie poszukiwane są osoby z wykształceniem lub doświadczeniem pielęgniarskim – te umiejętności często są niezbędne do sprawowania opieki nad osobami starszymi, które borykają się z ciężkimi chorobami lub mają problemy z poruszaniem.

Profesjonalna opieka w domach seniorów

W polskich realiach osoby o najwyższych kwalifikacjach do opieki i wspierania osób starszych znajdują zatrudnienie najczęściej w profesjonalnych ośrodkach spokojnej starości. Udokumentowanych kompetencji wymagają przepisy, bez spełnienia których niemożliwe jest prowadzenie tego typu placówek.

Według podwyższonych standardów wprowadzonych od 1 stycznia 2020 r. usługi opiekuńcze w prywatnych, państwowych i samorządowych ośrodkach opieki mogą wykonywać osoby o kwalifikacjach niezbędnych do wykonywania zawodu:

 • lekarza;
 • pielęgniarki;
 • ratownika medycznego;
 • opiekuna w domu pomocy społecznej;
 • opiekuna osoby starszej;
 • asystenta osoby niepełnosprawnej;
 • opiekunki środowiskowej;
 • opiekuna medycznego.

Ponadto zatrudniane mogą być osoby posiadające udokumentowane co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe, które polegało na świadczeniu usług opiekuńczych dla niepełnosprawnych, przewlekle chorych czy osobom w podeszłym wieku oraz ukończony kurs z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Odpowiednie kwalifikacje można zdobyć na studiach, w szkołach policealnych czy kursach zawodowych.

Często także personel domów spokojnej starości uzupełnia dodatkowo specjalistyczną wiedzę na licznych kursach i szkoleniach prowadzonych przez profesjonalistów z zakresu fizjoterapii, psychologii czy szczegółowych problemów medycznych związanych z opieką osób przewlekle chorych lub niepełnosprawnych. Zajęć tego typu organizowanych jest coraz więcej i cieszą się one sporym powodzeniem.