Czy domy seniora zapewniają opiekę całodobową?

Większość polskich seniorów żyje na co dzień w kręgu najbliższych lub radzą sobie samodzielnie we własnych mieszkaniach. Jednak pobyt osób starszych w specjalistycznym domu opieki to coraz popularniejsza forma spędzania jesieni życia. Dla niektórych to konieczność, inni decydują się zamieszkać w nich z własnej woli czy też w bliskim porozumieniu z rodzinami. Główną zaletą takiego rozwiązania jest wszechstronna, całodobowa opieka wykwalifikowanego personelu, jednak mieszkańcy ośrodków spokojnej starości chwalą często także ich dodatkowe walory, np. możliwość zawarcia nowych relacji towarzyskich czy udział w zorganizowanych atrakcjach.

Wsparcie medyczne w domach seniorów

Najczęściej rodziny decydują się na umieszczenie bliskiej osoby w ośrodku ze względu na pogarszającą się kondycję, sprawność czy zdrowie seniorów i wiążące się z tym obowiązki. Krewni podejmują decyzję z reguły, gdy nie są już w stanie podołać codziennym czynnościom związanym z pielęgnacją, kuracją, rehabilitacją oraz coraz trudniejszymi do spełnienia potrzebami codziennymi.

Prywatne domy seniorów są zdecydowanie lepiej przygotowane do stawienia czoła tym problemom. Przede wszystkim zatrudniają profesjonalny personel nastawiony na realizację potrzeb zdrowotnych pacjenta. Przepisy dotyczące działalności tych placówek precyzują, że mogą one zatrudniać do opieki jedynie osoby z odpowiednim wykształceniem lub doświadczeniem praktycznym np. pielęgniarki, zawodowych opiekunów, rehabilitantów. Dobrze radzą sobie więc z pielęgnacją, prowadzeniem kuracji zaleconych przez lekarzy czy ćwiczeniami rehabilitacyjnymi. Często prywatne domy opieki posiadają także doskonałe profesjonalne wyposażenie medyczne. W ramach opieki nad seniorami mogą więc realizować czynności, które dla ich podopiecznych nie były dostępne, gdy mieszkali z rodzinami.

Domy seniorów blisko współpracują także ze służbą zdrowia i ułatwiają kontakty swoich podopiecznych ze specjalistami. Często wręcz organizują wizyty lekarskie w ośrodkach opieki, choć z reguły po prostu ułatwiają osobom starszym kontakty w przychodniach czy szpitalach. Przede wszystkim jednak sprawują na miejscu opiekę pielęgniarską 24 godziny na dobę, dlatego w sytuacjach alarmowych są w stanie udzielić błyskawicznie pierwszej pomocy, szybko sprowadzić na miejsce służby ratunkowe lub zapewnić pomoc lekarską.

Całodobowa opieka personelu

Ośrodki spokojnej starości spełniają najważniejsze codzienne potrzeby bytowe seniorów i pod tym względem są dla nich realnym drugim domem. Jakość usług w placówkach jest sprawdzana przez administrację wojewódzką, a w razie wykrycia nieprawidłowości może dojść nawet do zamknięcia ośrodka. Do podstawowych zadań prywatnych domów opieki należą:

  • Zapewnienie podopiecznym odpowiedniego miejsca w ośrodku. Domy seniorów oferują najczęściej pobyt w jedno-, dwu- lub trzyosobowych pokojach, a pomieszczenia muszą być utrzymane w czystości.
  • Dostarczenie pełnowartościowego pożywienia całodziennego. Z reguły są to cztery lub pięć posiłków. W razie potrzeb powinny być one dostosowane do zalecanej przez lekarzy diety.
  • Całodzienna opieka profesjonalnego personelu, który dba o sprawy bytowe oraz związane z podtrzymaniem zdrowia podopiecznych.
  • Stały nadzór nad bezpieczeństwem, który dotyczy także pory nocnej, a więc czasu spoczynku seniorów. Realnie osoby starsze muszą być pod opieką przez całą dobę.
  • Umożliwienie kontaktów z najbliższymi. Wiele ośrodków stosuje zasadę „drzwi otwartych” i dostęp dla rodziny do swoich bliskich jest w zasadzie niegraniczony, natomiast w innych obowiązują określone godziny wizyt. Placówki muszą także stworzyć odpowiednie warunki do spotkań.

Dodatkowa aktywność dla podopiecznych

Placówki opieki nad seniorami także dbają o ich codzienną aktywność. Repertuar wsparcia jest ogromny i zależy od aktywności ośrodka. Osoby, które mają ograniczone możliwości poruszania także mogą liczyć na indywidualne wsparcie. Opiekunowie i współpracownicy organizują zajęcia artystyczne, warsztaty terapeutyczne, ćwiczenia, spacery i wiele innych zajęć. Odbywają się zabawy, spotkania rozrywkowe, występy.  

Dla osób starszych często bardzo ważnym aspektem jest osobisty dostęp do posług religijnych. Ośrodki opieki z reguły więc blisko współpracują z pobliskimi parafiami, np. organizują wspólne wyjścia do kościołów. Osoby mające problemy z poruszaniem się mogą liczyć na wizyty kapłanów. W sytuacji nagłych posługi odbywają się o każdej porze dnia i nocy.