10 korzyści dla seniora, wynikających z umieszczenia go w domu opieki

Spędzenie jesieni życia w domu spokojnej starości jest dla wielu seniorów najlepszym rozwiązaniem, a często jedynym sposobem na godną egzystencję. Osoby niesamodzielne i cierpiące z powodów zdrowotnych znajdują tam troskliwą opiekę oraz wsparcie medyczne. Jednak placówki te mają wiele do zaoferowania także seniorom w dobrej kondycji, którzy coraz częściej decydują się w nich zamieszkać ze względu na wygody, atrakcje i kontakty towarzyskie.

Jeszcze do niedawna ośrodki dla osób starszych kojarzyły się wyłącznie z państwowymi Domami Pomocy Społecznej. Trafiały do nich tylko osoby, które nie były w stanie żyć samodzielnie lub stawały się zbyt dużym obciążeniem dla rodzin. Dziś większość miejsc w polskich domach dla seniorów oferują placówki prywatne, takie jak nasz ośrodek Leśne Wrota w Kostkowie na Pomorzu. Przyjmujemy i troskliwie opiekujemy się zarówno osobami niesamodzielnymi, jak i seniorami szukającymi innych zalet w miejscach takich jak nasze. Osoby starsze zapytane o korzyści wynikające z mieszkania w domach opieki, wymieniają najczęściej:

1. Profesjonalna opieka całodobowa

Najważniejszym zadaniem każdego domu seniora jest całodobowa opieka nad osobami starszymi. Placówki zajmują się podopiecznymi nieopuszczającymi łóżek, ale też wspierają seniorów poruszających się samodzielnie. Przygotowują pełne wyżywienie, sprzątają pokoje, pomagają utrzymać higienę osobom, które tego wymagają. Profesjonalnie przygotowani pracownicy dyżurują przez całą dobę i błyskawicznie reagują w nagłych wypadkach.

2. Podstawowa opieka medyczna

Podopieczni ośrodków wymagają podstawowej opieki medycznej. Wykwalifikowany personel wie, jak wspierać podopiecznych w walce z niedomaganiami – przestrzega wytycznych lekarzy, podaje lekarstwa, pilnuje zaleconych diet. Sprawdza codziennie stan zdrowia seniorów – temperaturę ciała, ciśnienie, obserwuje objawy zewnętrzne i reaguje w wypadku wystąpienia symptomów choroby lub pogorszenia samopoczucia. Domy seniora utrzymują bliskie kontakty z lekarzami specjalistami, często organizują ich wizyty na miejscu lub pomagają podopiecznym w wizytach w przychodniach.

3. Rehabilitacja i zajęcia ruchowe

Wszyscy seniorzy potrzebują aktywności ruchowej i ćwiczeń, także osoby nieopuszczające łóżek. W domach spokojnej starości organizowane są grupowe zajęcia nastawione na podtrzymanie sprawności i utrzymanie samodzielności. Osoby, które nie mogą w nich uczestniczyć ze względy na kondycję czy stan zdrowia, mają dostosowane do swoich możliwości plany ćwiczeń. Ośrodki umożliwiają także zajęcia indywidualne ze specjalistami. To szczególnie ważne dla osób z poważnymi problemami ruchowymi – poruszającymi się na wózkach, o kulach, a nawet unieruchomionymi w łóżkach.

4. Wsparcie terapeutów

Seniorzy i ich najbliżsi często zaniedbują sprawy zdrowia psychicznego, podczas gdy związane z nim problemy wśród osób starszych są powszechne. Depresje i zaburzenia można leczyć albo przynajmniej minimalizować ich skutki. Domy seniora pomagają podopiecznym w kontaktach z psychologami, terapeutami i innymi specjalistami. Organizują spotkania na miejscu lub umożliwiają wizyty w gabinetach.

5. Życie towarzyskie seniorów

Dla wielu osób decydujących się na pobyt w domu spokojnej starości jedną z najważniejszych zalet życia w ośrodku są kontakty z osobami w podobnym wieku i o podobnych zainteresowaniach. Przebywanie w grupie owocuje nowymi znajomościami, pomaga utrzymać bliskie więzi społeczne i miło spędzać czas w towarzystwie. Ośrodki oferują najczęściej pobyt w pokojach dwu- i trzyosobowych, ale także mieszkańcy pokojów jednoosobowych nie mogą narzekać na brak kontaktów towarzyskich na wspólnych zajęciach, spotkaniach, podczas posiłków czy oglądania telewizji.

6. Zorganizowana aktywność

Ośrodki dla seniorów organizują atrakcyjne zajęcia aktywizujące dla podopiecznych. Mogą to być lekcje rysunku, artystyczne warsztaty manualne, gry – możliwości jest bez liku. Aktywność tego typu jest ważna nie tylko ze względu na urozmaicenie czasu, ale ma także znaczenie dla podtrzymania sprawności intelektualnej osób starszych. Niektóre placówki zapraszają seniorów na spotkania z lokalnymi artystami albo w ramach współpracy z placówkami oświatowymi czy organizacjami pozarządowymi organizują występy wolontariuszy czy wspólne zabawy.

7. Własny pokój

Często dla seniorów pobyt w ośrodku opieki oznacza także polepszenie warunków mieszkaniowych. W domach rodzinnych bywa, że dzielą oni sypialnie z dorosłymi dziećmi czy nawet z wnukami. Dla wielu osób nie jest to dobre rozwiązanie. Osoby starsze często lepiej mogą poczuć się w pokoju dwu- czy trzyosobowym z innymi seniorami niż wśród najbliższych. Natomiast mieszkanie w pojedynczym pokoju w ośrodku dla wielu osób starszych oznacza komfort, którego przedtem nie doświadczyli.

8. Pomoc w sprawach urzędowych

Załatwianie niezbędnych spraw urzędowych jest dla seniorów często bardzo trudne i wyczerpujące. Pracownicy domów opieki pomagają w pokonaniu barier w kontaktach z urzędami, bankami, na poczcie czy w konsultacjach z prawnikami. Towarzyszą także w ważnych rozmowach telefonicznych czy wysyłając maile, a jeśli niezbędne są wizyty osobiste – biorą także w nich udział z seniorami.

9. Praktyki religijne

Dla wielu seniorów niezwykle istotne jest regularne uczestnictwo w praktykach religijnych. Domy spokojnej starości utrzymują często bliskie kontakty z miejscowymi parafiami. Organizują wizyty kapłanów z okazji najważniejszych świąt, pomagają w przyjmowaniu sakramentów, pomagają wziąć udział we mszach.

10. Zalety atrakcyjnego położenia

Jednym z ważnych kryteriów podczas wybierania dla seniora miejsca w domu opieki może być także atrakcyjne położenie ośrodka i zalety okolicy. Coraz częściej placówki ulokowane są z dala od miejskiego zgiełku, w otoczeniu lasów i sąsiedztwie innych atrakcji. Cisza, czyste powietrze i możliwość rekreacji dają seniorom mnóstwo satysfakcji. Także domy spokojnej starości położone w miastach adaptują często swoje najbliższe otoczenie, aby jak najlepiej służyło dla wypoczynku podopiecznym.