Blog

opieka nad osobami starszymi

Kto wchodzi w skład personelu prywatnych domów opieki?

Zorganizowana opieka nad osobami starszymi w domach seniora wymaga bliskiej współpracy szeregu osób z różnych profesji. Opiekunowie i reszta zespołu muszą wykazywać się fachową wiedzą i doświadczeniem, ale nie mniej ważne są także odpowiednie cechy ich charakterów. Mają one ogromne znaczenie nie tylko dla samopoczucia i komfortu podopiecznych, ale również dla właściwego współdziałania całego zespołu ośrodka opieki.

Czytaj więcej

opiekun seniora

Jakie kwalifikacje muszą posiadać opiekunowie zajmujący się seniorami?

Troskliwa opieka nad osobami starszymi wymaga od opiekunów i opiekunek przede wszystkim przyjaznego nastawienia i pełnego zaangażowania. W tym zawodzie indywidualne cechy charakteru mają wyjątkowe znaczenie i są bardzo cenione zarówno przez pracodawców, jak i podopiecznych. Jednak empatia, zrozumienie czy cierpliwość powinny być jednocześnie wzmocnione przynajmniej podstawową wiedzą fachową na temat problemów, z jakimi borykają się seniorzy.

Czytaj więcej

relacje

Jak dbać o dobre relacje z osobą starszą po umieszczeniu jej w domu opieki?

Godne spędzenie jesieni życia to cel pobytu w domu seniora. Jednak nawet najlepsze warunki i doskonała opieka nie są w stanie zapewnić osobom starszym jednej z podstawowych potrzeb – trwałych i ciepłych relacji z rodziną. Co więc robić, aby zachować dobre kontakty z krewnym  mieszkającym w ośrodku spokojnej starości? Dzięki wieloletniemu doświadczeniu możemy podzielić się radami, które pomogą utrzymywać więzi rodzinne w nowych warunkach.

Czytaj więcej

Seniorzy w domu opieki

10 korzyści dla seniora, wynikających z umieszczenia go w domu opieki

Spędzenie jesieni życia w domu spokojnej starości jest dla wielu seniorów najlepszym rozwiązaniem, a często jedynym sposobem na godną egzystencję. Osoby niesamodzielne i cierpiące z powodów zdrowotnych znajdują tam troskliwą opiekę oraz wsparcie medyczne. Jednak placówki te mają wiele do zaoferowania także seniorom w dobrej kondycji, którzy coraz częściej decydują się w nich zamieszkać ze względu na wygody, atrakcje i kontakty towarzyskie.

Czytaj więcej

dom seniora

Na jakie udogodnienia mogą liczyć pensjonariusze ekskluzywnych domów seniora?

Prywatne domy opieki dla seniorów coraz częściej oferują szeroki zakres usług opiekuńczych i medycznych na wysokim poziomie oraz możliwość mieszkania w pokojach o wysokim standardzie. W niektórych placówkach dla osób starszych można mówić wręcz o ekskluzywnych warunkach pobytu, zwłaszcza że ośrodki te bywają położone w bardzo atrakcyjnych miejscach.

Czytaj więcej

senior przegląda internet

Jak wygląda typowy dzień seniora w domu opieki?

Ośrodki spokojnej starości zajmują się realizacją codziennych potrzeb seniorów oraz dbają o utrzymanie ich zdrowia, kondycji fizycznej i psychicznej. Większość dnia wypełniają sprawy bytowe, opieka medyczna i pielęgnacyjna oraz zorganizowane zajęcia grupowe lub indywidualne. Rozkład zajęć uzupełnia czas wolny, który seniorzy mogą spędzić zgodnie z własnymi upodobaniami.

Czytaj więcej

opieka nad seniorem

Zasadnicze różnice między publicznymi a prywatnymi domami opieki dla seniorów

Szukając odpowiedniego ośrodka opieki całodobowej dla seniora, można zasadniczo wybierać między publicznymi domami pomocy społecznej a coraz liczniejszymi placówkami prywatnymi. Chociaż jedne i drugie mają te same obowiązki prawne wobec podopiecznych, to między poszczególnymi placówkami istnieją zasadnicze różnice co do zasad przyjmowania oraz jakości i zakresu oferowanych usług.

Czytaj więcej

Jakiej codziennej opieki wymagają seniorzy?

Codzienna opieka nad seniorem to bardzo wymagające i odpowiedzialne zadanie, zwłaszcza jeśli podopieczny zmaga się z rozmaitymi schorzeniami, niepełnosprawnością lub jest całkowicie unieruchomiony. Z reguły obowiązki biorą na siebie najbliżsi członkowie rodziny, czasem korzystając z zewnętrznego wsparcia pielęgniarskiego. Coraz częściej jednak krewni powierzają opiekę specjalistycznym ośrodkom dla seniorów i ich profesjonalnym zespołom.

Czytaj więcej

Jakie są najczęstsze powody umieszczenia osób starszych w domach opieki?

Zdarza się, że sprawowanie opieki w domu nad chorym członkiem rodziny w podeszłym wieku staje się bardzo trudne i bliscy zaczynają zastanawiać się nad umieszczeniem seniora w całodobowym ośrodku z wykwalifikowanym personelem. Z reguły są to decyzje niełatwe i wiążą się z ogromnymi emocjami, choć często okazują się rozwiązaniem najlepszym i korzystnym dla obu stron.

Czytaj więcej

dom opieki

Jak przygotować osobę starszą na pobyt w domu opieki?

Pobyt w prywatnym domu spokojnej starości zapewnia osobie w podeszłym wieku bezpieczeństwo oraz warunki jak najbardziej zbliżone do domowych. Decyzja o przeprowadzce nie jest łatwa i często wymaga przygotowania głównego zainteresowanego. Jak to zrobić, by okazać, że kierujemy się jego dobrem?

Czytaj więcej